Här finner du köpvillkoren för Memoria Gravstensbyrå.Genom att bekräfta din beställning godkänner du köpvillkoren i sin helhet.

 BESTÄLLNING

Beställningar via vårt designverktyg är ej bindande. Bindning sker vid godkännande av offert och design via e-mail. Memoria Gravstensbyrå ansöker om godkännande från kyrkogårdsförvaltningen efter beställarens godkännande. Tillverkningsprocessen startar endast vid godkännande från kyrkogårdsförvaltningen. Kundändringar kan begäras under tillverkningen, men inga garantier ges. Vid kyrkogårdsförvaltningens avslag presenterar vi en ny ritning för kundgodkännande innan ny tillverkning startar.

1. BESTÄLLARE

Rekommendationen är att gravrättsinnehavaren utför och bekräftar beställningen. Om en anhörig beställer krävs fullmakt från gravrättsinnehavaren. Vid vägran från gravrättsinnehavaren att godkänna montering ansvarar beställaren ekonomiskt gentemot Memoria Gravstensbyrå.

2. PRIS

Memoria Gravstensbyrå är transparenta med priser på hemsidan.
Totalpriset visar inklusive moms.

Totalpriset inkluderar:

1) Gravstensmodell i angiven storlek och stensort
2) Synlig sockel i samma stentyp som gravsten
3) Gravering av namn, födelsedatum och dödsdatum.
4) Gravering av minnesord på stenens framsida
5) Helpolering av gravsten och sockel
6) Säkringsbultar och markdubb
7) Ansökan till kyrkogårdsförvaltningen för godkännande.

Totalpriset inkluderar inte tillbehör som blomlist, blomplattor, lyktor, vaser, ornament, porslinsfoto eller liknande, vilka har separata priser på hemsidan. Avmontering och bortforsling av en befintlig gravvård leder till extra kostnad.

För erbjudanden utanför standardutbudet bekräftas priset efter skriftligt erbjudande från Memoria Gravstensbyrå. Prisförändringar påverkar ej befintliga order, och rättigheten att justera prisfel på grund av system- eller skrivfel förbehålls. Kunden uppmanas kontakta Memoria Gravstensbyrå vid misstanke om onormala priser.

3. LEVERANSTID

Leveranstiden börjar räknas från dagen kunden godkänner orderbekräftelsen och tar vanligtvis 6-8 veckor mellan april och oktober. Eventuell längre leveranstid, som sällan inträffar, anses inte vara en grund för avbeställning enligt Memoria Gravstensbyrås köpvillkor. Ingen ersättning vid leveransförsening tillkommer kunden. Montage av gravstenar undviks under frostiga förhållanden, och beställningar som görs sent på året monteras vanligtvis nästa vår.

Garanti för montering av gravsten

Mark- och väderförhållanden påverkar tiden för att gravstenar ska sätta sig och eventuellt bli skeva.

Memoria Gravstensbyrå erbjuder 3 års monteringsgaranti, inklusive gratis rätning om gravvården blir betydligt skev inom denna period, där risken för att gravstenen kan välta föreligger. Kontakta oss med en skriftlig förfrågan och ett foto av gravstenen taget från sidan om rätning behövs.

Borttagning av gammalt gravminne

Vid förekomst av en äldre gravsten på platsen måste kunden meddela Memoria Gravstensbyrå i förväg.

Vi kommer att undersöka de tillgängliga alternativen för avmontering och demolering baserat på kyrkogårdens specifika regler. På vissa platser ansvarar kyrkan för att samla och demolera gamla gravstenar, medan montören på andra platser kan behöva ta med sig stenen för demolering. Eventuella kostnader för att ta bort den gamla gravstenen faktureras till kunden och presenteras för godkännande innan arbetet påbörjas.

 

4. AVBESTÄLLNING

Eftersom våra gravstenar är unikt tillverkade för varje kund och beställs i önskad storlek och stensort, omfattas de inte av ångerrätten i konsumentköpslagen.

För extra trygghet är beställningar som skickas in oförpliktigande. En beställning blir bindande när beställaren godkänner offert och design via e-post. Om skissen inte bekräftas kan beställningen annulleras genom skriftligt meddelande via e-post. Om avbeställningen sker efter godkänd design och innan tillverkningen startar, debiteras en avgift på minst 30% av beställningens totala pris.

Annullering är ej möjlig när gravstenen är färdigtillverkad. Om kunden bekräftar design och ansökan till kyrkogården och därefter annullerar innan tillverkningsprocessen, debiteras en administrativ avgift på 1500 SEK.
Avgiften faktureras beställaren.

5. REKLAMATION

Reklamation vid skador på gravstenen
Om skador uppstår på gravstenen före eller i samband med montering, åtar sig Memoria Gravstensbyrå att antingen reparera skadan eller tillverka en ny gravsten utan extra kostnader för kunden. Reparation eller byte genomförs vanligtvis inom den normala leveranstiden på 6-8 veckor under säsongen.

Reklamation vid saknade/felaktiga/skadade
tillbehör Vid skadade eller saknade tillbehör vid leverans kommer de nödvändiga delarna att eftersändas för att fullfölja beställningen. Blomlister och blomsterplattor levereras direkt till kyrkogården vid nästa leverans i närliggande områden. Mindre tillbehör, såsom lyktor och minnesplattor, kan även levereras direkt till kundens hem för snabbare hantering.

Reklamation vid avvikelser från kundens förväntningar
Memoria Gravstensbyrå strävar alltid efter högsta kvalitet i produkter och tjänster. Vid avvikelser från den normala standarden enligt konsumentköplagen erbjuder vi en ny produkt i sin helhet. Dock gäller ingen reklamation om kunden är missnöjd på grund av naturliga färgvariationer i design, mönster, nyanser och ojämnheter – normalt för natursten. Mindre variationer i produktionen, accepterade av kunden vid beställning, följer Memoria Gravstensbyrå konsumentköplagen för reklamationshantering.

6. BETALNING

Vid bekräftelse på beställning av gravsten skickas en förskottsfaktura som motsvarar 50% av den totala kostnaden. Först efter att gravsten levereras och monteras på angiven kyrkogård skickas en slutfaktura för resterande 50% av totalkostnaden. Beställaren ansvarar för att betalningen sker i rätt tid, även om andra familjemedlemmar deltar i betalningen. Om kunden önskar betala tidigare är det möjligt. I vissa fall när det gäller avveckling av dödsbo skickar vi omedelbart en faktura, men det är beställarens ansvar att se till att den betalas. Fakturan kan utfärdas av både svenska och utländska företag.

7. GODKÄNNANDE AV KÖPVILLKOR

Köpvillkor för Memoria Gravstensbyrå godkänns av kunden genom bekräftelse på beställning.